Inkomstskatt - en lagkommentar

Av
Inkomstskatt - en lagkommentar
Ca 2.795 kr exkl. moms

Boken Inkomstskatt - en lagkommentar innehåller en djup kommentar till de lagar som i huvudsak reglerar skatten på inkomst, nämligen inkomstskattelagen (1999:1229), kupongskattelagen (1970:624), lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. Dessutom ingår i produkten lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen samt lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, båda med vissa kommentarer.

Författare till kommentarerna är Arne Baekkevold, f.d. regeringsråd och numera skattekonsult hos Linklaters Advokatbyrå; Mahmut Baran, advokat hos Bird & Bird Advokatbyrå; Ebba Perman Borg, verksam som advokat vid Linklaters Advokatbyrå; Leif Eriksson, delägare och skattejurist i Qwerin, Eriksson & Partners AB; Cecilia Gunne, skatterådgivare och partner vid Family Office-företaget Valbay. Lars Jonsson, skattejurist; Hases Per Sjöblom, förvaltningsrättslagman samt Olle Stenman, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Upplaga 1
Sidor
ISBN 9789176102985

Författare