Hyreslagarna 11 uppl.

Av
Hyreslagarna 11 uppl.
Ca 839 kr exkl. moms

HyreslagarnaJordabalken 12 kap. | Hyresförhandlingslag m.fl. författningar samt kommentarer

Hyreslagen m.fl. lagar kommenteras paragrafvis. Boken riktar sig till dem – med eller utan juridisk utbildning – som kommer i kontakt med hyresfrågor. 

I denna elfte upplaga har lagändringar t.o.m. juni 2018 beaktats. Refererade domar och andra rättsfall redovisas och det gäller bl.a. även inte publicerade hovrättsdomar avseende både lokal- och bostadshyra. 

Bokens författare är advokaterna Ulf Skorup och Tomas Underskog. De har tidigare arbetat vid domstolar och har varit kollegor vid Advokatfirman Åberg & Co i Stockholm med särskild inriktning på fastighetsrätt. Tomas Underskog arbetar alltjämt vid advokatfirman.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Upplaga 11
Sidor 384
ISBN 978-91-7610-676-1

Författare