Hyreslagarna 11 uppl.

Av
Hyreslagarna 11 uppl.
Ca 839 kr exkl. moms

Hyreslagarna,
Jordabalken 12 kap.
Hyresförhandlingslag m.fl.
författningar samt kommentarer

Hyreslagen m.fl. lagar kommenteras paragrafvis. Boken riktar sig till dem – med eller utan juridisk utbildning – som kommer i kontakt med hyresfrågor. 

I denna elfte upplaga har lagändringar t.o.m. juni 2018 beaktats. Refererade domar och andra rättsfall redovisas och det gäller bl.a. även inte publicerade hovrättsdomar avseende både lokal- och bostadshyra. 

Bokens författare är advokaterna Ulf Skorup och Tomas Underskog. De har tidigare arbetat vid domstolar och har varit kollegor vid Advokatfirman Åberg & Co i Stockholm med särskild inriktning på fastighetsrätt. Tomas Underskog arbetar alltjämt vid advokatfirman.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Upplaga 11
Sidor 384
ISBN 978-91-7610-676-1

Författare