Hyreslagarna, 10 upplagan

Av
Hyreslagarna, 10 upplagan
Ca 826,00 kr exkl. moms

Hyreslagen m.fl. lagar kommenteras paragrafvis. Boken riktar sig till dem – med eller utan juridisk utbildning – som kommer i kontakt med hyresfrågor. I denna tionde upplaga har lagändringar t.o.m. juni 2016 beaktats. Det gäller bl.a. nya regler om stärkt besittningsskydd för bostadshyresgäster som har utsatts för brott av närstående. Vidare redovisas en ny bestämmelse om att vid förlängningstvister om misskötsamhet ska hyresavtalet som huvudregel förlängas ifall värdens uppsägning inte föregåtts av ett rekommenderat varningsbrev till bostadshyresgästen. Andra ändringar gäller undantag från det principiella förbudet mot rörlig hyra – för att främja individuell mätning avseende uppvärmning, varmvatten, elektrisk ström – samt möjlighet att ta ut kostnad för individuellt uppmätt energiförbrukning även för ”nedkylning”. Fr.o.m. 2014 uppstår den frivilliga skattskyldigheten för mervärdesskatt beträffande lokaler då hyresvärden utfärdar en hyresfaktura med mervärdesskatt. Drygt 110 nya avgöranden, främst från Högsta domstolen och hovrätterna, redovisas och det gäller även inte publicerade hovrättsdomar avseende både lokal- och bostadshyra.

Ulf Skorup och Tomas Underskog har tidigare arbetat vid domstolar och är advokater vid Advokatfirman Åberg & Co i Stockholm med särskild inriktning på fastighetsrätt.

Slutsåld – ny upplaga utkommer preliminärt i augusti.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Upplaga 10
Sidor 364
ISBN 9789176105337

Författare