Ekonomisk familjerätt

Av
Ekonomisk familjerätt
Ca 498 kr exkl. moms

Med EKONOMISK FAMILJERÄTT - Makars & sambors egendom & bostad. Gåva, arv, testamente & boutredning, förstås reglerna om makars och sambors egendom samt reglerna om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t.ex. faderskap, vårdnad och adoption) berörs mera kortfattat. Regler om gåva hör inte traditionellt till familjerätten, men eftersom gåvoavtalet har störst betydelse i relationer mellan anhöriga, innehåller boken även ett avsnitt om gåva.

Författaren förklarar på ett klart och lättbegripligt sätt de ofta komplicerade reglerna. Han ger exempel på avtal och andra rättshandlingar (t.ex. äktenskapsförord, testamenten och skifteshandlingar) och tydliggör med uppställningar och sifferexempel. I denna nionde upplaga har författaren gjort ändringar och kompletteringar och fört framställningen à jour fram till hösten 2016.

Boken vänder sig till studerande vid universitet och högskolor och praktiskt verksamma jurister men även till den intresserade lekmannen.

Folke Grauers har varit professor i handelsrätt vid Göteborgs universitet och har även varit professor vid Malmö högskola och engagerad i fastighetsmäklarutbildningen där. Han är sedan 1992 ordförande i Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, en branschnämnd som prövar ersättningskrav mot mäklare och provisionstvister.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Upplaga 9
Sidor 286
ISBN 9789176105375

Författare