Barnkonventionen

Av
Barnkonventionen
Ca 75 kr exkl. moms

I arbetet med att förverkliga barnkonventionen i Sverige får två av konventionens principer särskilt mycket uppmärksamhet: barnets bästa och barns rätt att komma till tals.

Principerna finns sedan länge i svensk rätt men har under senare år kommit till direkt uttryck i allt fler lagregler. Den kritik som undersökningar riktat mot brister i tillämpningen av principerna anger ett behov av stärkt barnkompetens hos bl.a. domstolar och förvaltningsmyndigheter. Även inom utbildningar, organisationer, media och hos beslutsfattare m.fl. anser statsmakterna att ökade kunskaper om barnkonventionen behövs.

Det här häftet innehåller det väsentliga om de nämna principerna och svensk rätt – med många exempel från lagstiftningen. Förhållandet mellan ett urval av övriga artiklar i konventionen och svenska lagregler kommenteras summariskt. Häftet bör med fördel kunna användas som studiematerial för ökade kunskaper om barnkonventionen i olika verksamheter och utbildningar.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Upplaga 1
Sidor
ISBN 9176102440

Författare