12 kap. Jordabalken "Hyreslagen" - SLUTSÅLD!

Av
12 kap. Jordabalken "Hyreslagen" - SLUTSÅLD!
Ca kr exkl. moms

“Thomas Edling har författat en pedagogisk förklaring till reglerna i 12 kapitlet i jordabalken. Han redovisar på ett föredömligt sätt rättsläget men också när det finns domstolsavgöranden som pekar åt olika håll eller som kan ifrågasättas och när det finns olika uppfattningar i doktrinen. Språket är enkelt och klart. Hans analyser bör därför vara till stor hjälp för alla som ska lösa hyresrättsliga tvister.” - Karnovprisets Jury 2014

Detta är en paragrafvis kommentar till Jordabalkens 12 kapitel, även kallad Hyreslagen.

Kommentaren presenterar på ett enkelt sätt de tolkningsproblem som hyreslagen erbjuder. Avsikten är att praktikern vid en hastig genomläsning ska få en god överblick av rättsläget och samtidigt inbjudas till fördjupning vid mer ingående läsning. Stor vikt har fästs vid att skapa en helhet och känsla för hur förarbeten, rättsfall och lagändringar hänger ihop.

Thomas Edling är kansliråd vid Justitiedepartementet med hyreslagstiftningen som ansvarsområde.

SLUTSÅLD!

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Upplaga 1
Sidor 484
ISBN 978-91-7610-534-4

Författare