Veckans Nyheter | Aktuella rättsfall v.15

Umgänge med pappan ska inte verkställas mot 12-årings vilja I en dom 11 april 2016 beslutades att dottern skulle ha umgänge med pappan genom fysiska möten och umgänget genomfördes fram till slutet av 2017 när dottern skrev ett brev till pappan där hon förklara...

Läs mer

Veckans Nyheter | Aktuella rättsfall v.14

Saklig grund för uppsägning när arbetstagare inte följde instruktioner Arbetstagaren hade en tillsvidareanställning på HVB-hemmet för ensamkommande flyktingbarn och Arbetsdomstolen finner det visat att arbetstagaren vid flera tillfällen vägrat att utföra arbet...

Läs mer

Veckans Nyheter | Aktuella rättsfall v.13

Gymnasieelev fick inte tillfälle att yttra sig före beslut om avstängning Nämnden beslutade i februari 2019 att stänga av klaganden från undervisningen vid gymnasiet till och med 30 juni 2019. Beslutet föregicks av en kortare avstängning som blev förlängd. Det...

Läs mer