Tio-i-topp lista över förändringar i nya upphandlingsregelverket


Författare: Ashik Zaman
Publicerad: 2017-03-17
Ämne: LOU

Vid en heldagskonferens i regi av Upphandling24 på Grand Hôtel i Stockholm under förra veckan, sattes det nya regelverket på upphandlingsområdet som trädde i kraft 1 januari 2007 under luppen för att räta ut frågetecken som fortfarande råder i detta tidiga skede.

I lHenrik_Grönbergjuset av lagstiftarens avsikt att få enklare, sundare och hållbarare upphandling till stånd samt att kodifiera rättspraxis från EU-domstolen medför det nya regelverket en rad olika förändringar. I en inledande och matnyttig föreläsning framförde upphandlingsjuristen Henrik Grönberg på Upphandlingsmyndigheten i Stockholm de mest väsentliga nyheterna och en egen ”tio-i-topp-lista” med förändringar att hålla i minnet framöver;

 • Annonsering eller inte av tjänster? B-tjänsterna har försvunnit i nya LOU och fler tjänster än innan undantas idag från upphandlingskrav
 • Kortare annonseringstider med förkortade minimifrister
  Elektronisk upphandling: Förfrågningsunderlag och anbudsgivningen ska ske digitalt
 • Begränsning av tilldelning av delkontrakt: Uttrycklig möjlighet till detta har införts vilket ansetts ett bra sätt att måna om konkurrens och möjliggöra för småföretagare att delta i upphandlingar
 • Regler som tillåter att myndigheten gör väsentliga ändringar av upphandlingsdokumenten under annonseringstiden
 • Utökad reglering avseende uteslutning av leverantörer
 • Införandet av det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD) och utökade krav på kontroll av bevis avseende leverantören
 • Underleverantörer: I många fall ställs samma krav på underleverantörer (de vars kapacitet åberopas) som på själva leverantören
 • Utökade skyldigheter att ifrågasätta och förkasta onormalt låga anbud
 • Detaljerade regler för ändringar av kontrakt under avtalstiden

Vill du läsa mer om de nya upphandlingsregelerna, passa på att ladda ner artikeln "Har du koll på nya LOU?"

Ashik Zaman

Ashik skriver för Karnov Nyheter

Kommentera