Stärkt meddelarskydd för ökad insyn


Författare: Petter Svensson
Publicerad: 2017-04-24
Ämne: Arbetsrätt, Arbetsmiljö

Den 1 juli 2017 träder en ny lag i kraft som ger stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Detta innebär att privatanställda inom vård, skola och omsorg får samma meddelarskydd som offentliganställda om verksamheten är finansierad med skattemedel. De har alltså en grundlagsskyddad rätt att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetslagen, tex radio, tv och tidningar.

Lagen är ett resultat av en utveckling där allt mer offentligt finansierad verksamhet inom välfärdssektorn bedrivs av privata aktörer - som inte har omfattats av något meddelarskydd - varför det inom dessa verksamheter har funnits mindre möjligheter till insyn gällande användningen av offentliga medel. Med ett utvidgat meddelarskydd hoppas man alltså komma till rätta med eventuella missförhållanden och upprätthålla kvaliteten i de verksamheter som berörs.

Ett så kallat efterforskningsförbud är också kopplat till detta, vilket innebär att en myndighet inte får försöka ta reda på vem eller vilka det är som har utnyttjat sin meddelarfrihet. Det finns också ett repressalieförbud som innebär att myndigheter inte på något sätt får straffa en anställd på grund av detta.

Meddelarfriheten begränsas av regler om tystnadsplikt som finns på respektive område och medför ingen rätt att lämna ut handlingar.

Anders Nordström.jpgAnders Nordström, som till vardags arbetar som advokat på advokatbyrån Mannheimer Swartling, är specialiserad inom arbetsrättsliga frågor och har under många år undervisat på kurser i arbetsrätt som arrangeras av VJS (som ingår i Karnov Group).

-Lagen fyller en lucka då det framstår som rimligt att all verksamhet som finansieras av skattemedel omfattas av samma regler, konstaterar han.

SFS 2017:151

Prop 2016/17:31

Ladda hem artikeln "Den nya visselblåsarlagen - En falsk trygghet?

 

Petter Svensson

Petter Svensson ansvarar för tjänsterna Karnov Nyheter och Karnov Kommun

Kommentera