Bör Sverige fortsätta med att importera avfall från Europa?

Svenska kommuner bränner avfall som kommer från fullastade fartyg från hela Europa, till städer som Stockholm. Malmö och Västerås. Hushållen får därigenom värme, kommunerna tjänar pengar och Europa blir av med sitt skräp. Men är det rimligt att Sverige med dag...

Läs mer

Veckans Nyheter: 3

Karnov Nyheter bevakar och skriver dagligen nyheter gällande domar inom olika rättsområden. Under Veckans Nyheter lyfter vi fram några av veckans mest intressanta rättsfall. Du får en kort sammanfattning av aktuella och relevanta avgöranden från svenska domsto...

Läs mer

Veckans Nyheter: 2

Karnov Nyheter bevakar och skriver dagligen nyheter gällande domar inom olika rättsområden. Under Veckans Nyheter lyfter vi fram några av veckans mest intressanta rättsfall. Du får en kort sammanfattning av aktuella och relevanta avgöranden från svenska domsto...

Läs mer
2017-01-23

EU:s dataskyddsförordning

EU:s dataskyddsförordning ersätter EU:s dataskyddsdirektiv och personuppgiftslagen i maj 2018 och den nya lagen innebär förändringar som stä[...]
Författare: Linn Cruz Tiger
2017-01-10

Författarporträtt – Petter Asp

Genomsnittsåldern hos justitieråden sjunker när Petter Asp, idag professor i straffrätt vid Stockholms universitet, flyttar in i Bondeska pa[...]
Författare: Fredrik Svärd
2016-12-19

Några tankar kring leverantörskännedom

Advokat Per-Owe Arfwedson diskuterar vikten av att upphandlande myndigheter överväger att vidta kontroller för att öka kunskapen om leverant[...]
Författare: Per-Owe Arfwedson
2016-11-19

Vad innebär de nya patent- och marknadsdomstolarna?

Christina Hansson skriver i sin krönika om de nya patent- och marknadsdomstolarna som inrättas den 1 september 2016 i Stockholm. Den nya ins[...]
Författare: Christina Hansson
2016-05-15

Nätbrottsligheten kräver nya verktyg

Thomas Bälter Nordenman, kammaråklagare specialiserad på IT-brott delar med sig av vad han ser som prioriterade satsningar mot nätbrottsligh[...]
Författare: Thomas Bälter Nordenman
2016-04-12

Upphovsrättslagen och internet

Högsta domstolen förklarar i beslut 2016-04-04, Mål nr Ö 849-15, att bestämmelsen i 24 § första stycket 1 upphovsrättslagen, där inskränknin[...]
Författare: Jan Rosén
« 6 , 7