Karnov Group slutför förvärvet av Wolters Kluwer


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2018-09-26
Ämne: Nyheter, Press

Karnov Group slutför förvärvet av Wolters Kluwers svenska verksamhet och stärker därmed ytterligare sin position som ett av Sveriges största företag inom juridiska informationstjänster med varumärken som Norstedts Juridik och Karnov. Köpeskillingen uppgår till 68 miljoner EUR och affären undertecknades den 4 januari 2018.

I samband med affären återtar affärsområdet Legal & Regulatory företagsnamnet Norstedts Juridik AB. I affärsområdet ingår rättsdatabasen Zeteo, avtalstjänsten Crito och den svenska bokutgivningen.

Företaget har framgångsrikt levererat juridisk information i Sverige under många år och har kunder hos advokatbyråerna, det privata näringslivet och offentlig sektor. Genom att kombinera två ledande aktörer är ambitionen att erbjuda det absolut bästa inom juridisk information, genom större utbud, högre kvalitet och ökad tillgänglighet.

”Genom förvärvet stärker vi både Karnov Group och Norstedts Juridik för framtiden samtidigt som vi stärker vårt erbjudande som ledande leverantör av juridisk information. Vi får en bredare kundbas som får tillgång till båda företagens produktportföljer. Vi får också större möjligheter att skapa ännu bättre lösningar till marknaden framöver med hjälp av t. ex artificiell intelligens och virtual reality”, berättar Flemming Breinholt, verkställande direktör på Karnov Group.

Sammanslagningen kommer ske under första halvåret 2019, vilket innebär att bolagen kommer fungera som två separata enheter fram tills dess.

Norstedts Juridik och Karnov kommer att fortsätta vara två varumärken under Karnov Group.

Karnov Group kommer i och med  detta förvärv att ha ca 230 anställda med en omsättning på 625 miljoner kr.

Kort om Karnov Group
Karnov Group är Skandinaviens största leverantör av juridiska informationstjänster inom juridik, skatt och revision. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 40 000 användare att ta bättre beslut snabbare - varje dag.

Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag 230 anställda. Karnov Group ägs av Five Arrows Principal Investments, en del av Rothschild Group.

Kort om Norstedts Juridik
Norstedt Juridik har levererat juridiska informationstjänster på den svenska marknaden sedan 1861 genom varumärken som Sveriges Rikes lag, Zeteo, Crito och Fritzes.


 

FAQ - Karnov Group förvärvar delar av Wolters Kluwer

Den 4 januari 2018 förvärvade Karnov Group,  Wolters Kluwers svenska verksamhet inom affärsområdet Legal & Regulatory. I samband med försäljningen kommer affärsområdet byta namn till varumärket Norstedts Juridik.

Här har vi samlat svaren på vanligt förekommande frågor.

Från vilket datum sker övergången till Karnov Group?
Norstedts Juridik blir en del av Karnov Group per den 4 januari 2018

Hur påverkas den juridiska personen (Karnov Group Sweden AB) som vi har avtal med?
Den juridiska personen Karnov Group Sweden AB påverkas inte av förvärvet. Norstedts Juridik kommer inträda som ett systerbolag till Karnov Group Sweden AB.

Hur påverkar förvärvet vårt avtal med Karnov Group?
Att Karnov Group förvärvar affärsområdet Legal & Regulatory från Wolters Kluwer och byter namn på det till Norstedts Juridik kommer inte förändra avtalsförhållandena till er som kund avseende exempelvis rättsdatabasen Karnov Juridik. Som kund byter ni således inte avtalspart, avtalet fortsätter löpa med oförändrade villkor.

Hur påverkar förvärvet mig som användare av exempelvis Karnov Juridik?
Du kommer fortsättningsvis ha tillgång till samma tjänster hos Karnov, precis som innan förvärvet. Samtidigt arbetar vi intensivt med att ta fram morgondagens erbjudande med det bästa från både Norstedts Juridik och Karnov, med Karnovs tekniska plattform som utgångspunkt.

Hur loggar jag in på mina tjänster efter den 4 januari?
Du når alla våra tjänster på samma länkar som tidigare och du loggar in med samma inloggningsuppgifter.

Vad händer med mina kontaktpersoner och kontaktuppgifter till Karnov?
Som kund behåller du dina kontaktpersoner och Karnovs kontaktuppgifter är oförändrade. 

Har du fler frågor, vänligen kontakta vår kundservice på kundservice@karnovgroup.com  

Kommentera