Justitierådet Mahmut Barans karriärsresa


Författare: Petter Svensson
Publicerad: 2018-05-24
Ämne: Krönika, Intervju

Mahmut Baran växte upp i en kurdisk by i Turkiet, valdes ut för att studera, och kom till Sverige som 19-åring. Svenska lärde han sig på tre månader, allt sedan dess har han gjort en unik karriärsresa som kröntes av utnämningen till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen för tre år sedan. - Min enda ambition har varit att göra ett bra jobb, vara nyfiken och vara en bra yrkesman, resten har varit en konsekvens av det, säger han.

Den Högsta förvaltningsdomstolen är belägen i anrika lokaler på Riddarholmen i Stockholm, med utsikt över Riddarholmskyrkan. Höstljuset faller vackert in över den tomma plenisalen där de 16 justitieråden annars sitter i en strikt, fallande rangordning; ju längre tjänstgöringstid ju närmare sitter man Högsta förvaltningsdomstolens ordförande Mats Melin. Mahmut Baran har nu varit justitieråd i precis tre år och kommer allt närmare ordföranden i takt med att justitieråd pensioneras och nya tillkommer.

Har tiden som justitieråd motsvarat dina förväntningar så långt?

-Förväntningarna överensstämmer relativt väl med verkligheten, även om jag ju inte kände till arbetsgången och så. Men jag hade inte förväntat mig att det krävdes att man skulle arbeta med ett och samma fall så länge. Som advokat, vilket jag var tidigare, skriver du till klienten och till domstolen, men det rör sig om en begränsad krets och det kommer inte till allmänhetens kännedom på samma sätt. Men ett domsförslag är inte för ett begränsat antal utan våra domar ska läsas i decennier framöver.

Jurister har ju ett rykte om sig att väga sina ord med stor försiktighet.

- Ja, så är det. Advokater är ju inte slarviga, men det ställs inte samma krav på det stilistiska och den språkliga höjden, som advokat ska det vara korrekt och lättförståeligt – men här krävs det en ännu högre höjd. Vid ett domsförslag återsamlas man efter tre veckor, återställande som det kallas, då kan alla se samma text på skärmarna och ordföranden styr tangentbordet. Man går då genom varje mening, och när man är överens justeras texten. Det kan ta en halv dag. Bakgrunden är nästan lika viktig, och parternas yrkanden, ofta omformuleras detta, inte i sak men för att tydliggöra vad det handlar om. Ett enda ord kan verkligen diskuteras länge fram och tillbaka.

Har du med din bakgrund som skattejurist i praktiken mer att säga till i de frågor som rör detta? (en stor andel av ärendena i Högsta förvaltningsdomstolen handlar om skatterätt).

-Inte formellt sett givetvis, men man bidrar förhoppningsvis genom sina expertkunskaper. Men det finns ett värde i att jurister från andra områden för in nya aspekter tycker jag, som jurist med särskild kunskap inom visst område, som exempelvis skattejuridiken, kan man ibland ha ett snävt perspektiv varför det är värdefullt att få in nya infallsvinklar som leder till en allsidig prövning.

I ett rum intill plenisalen är väggarna fullbelamrade av foton på tidigare justitieråd, företrädesvis män med mer eller mindre bistra uppsyner. Några kvinnor har med tiden också tagit plats på väggarna, och idag består högsta förvaltningsdomstolen av lika många kvinnor som män. Personer med icke-svensk bakgrund lyser dock med sin frånvaro - Mahmut Baran är det första justitierådet med utländsk bakgrund i Högsta förvaltningsdomstolen.

Hur känns det att vara den första som därmed bryter ny historisk mark i Sverige?

-Det är mycket svårt att svara på frågan. Jag har inte reflekterat över det på det sättet, utan mer på ett personligt plan. 

Mahmut Baran är en av endast två nu aktiva justitieråd som tidigare har varit verksam som advokat, och till skillnad från många andra hade han ingen domarerfarenhet innan han tillträdde.

-Jag har inte ens gjort notarietjänstgöring. När man avlägger domareden räcker det en gång för all framtid, jag är en av de få som har avlagt eden här på domstolen – då samlades domstolen i plenum.

Har man några särskilda fördelar av att ha en bakgrund som advokat?

-Det är framförallt att jag har branscherfarenhet, att jag har jag erfarenhet från det praktiska rättslivet, framförallt på skatteområdet.

Kommer jävsfrågan upp emellanåt?

-Min gamla byrå är på jävslistan, ett överklagande därifrån innebär att jag automatiskt är jävig, därtill har jag anmält ett antal andra personer, goda vänner inom skattejuridiken. Tidigare klienter bedömer jag från fall till fall. Om jag arbetat med någon är jag inte inblandad här. Det har hänt att en fråga kommer upp här som inte berör någon klient men att jag vet att jag har en tidigare klient som processar i underinstanser där motsvarande fråga har kommit upp, jag är då inte formellt jävig men jag brukar anmäla frågan till rätten som då avgör min medverkan.

Från en kurdisk by - till advokat i Sverige

Ungefär 400 mil från Högsta förvaltningsdomens lokaler ligger den kurdiska byn Kusca i Turkiet där Mahmut Baran växte upp tillsammans med sina 15 syskon. På somrarna hjälpte han sina föräldrar med jordbruket och plockade sockerbetor tillsammans med sina syskon. En sträng turkisk assimileringspolitik präglade uppväxten, den kurdiska identiteten förnekades helt av den turkiska staten som använde det nedvärderande begreppet ”bergsturkar” om landets kurder. Under en tid var det var det till och med förbjudet att tala kurdiska hemma.

- Min mor kunde inget annat språk än kurdiska. Rent teoretiskt gjorde hon sig skyldig till brottslig gärning varje dag när hon pratade med oss.

När Mahmut Baran som 7-åring började skolan förstod han ingenting.

-Jag kunde inte ett ord turkiska innan jag plötsligt var tvungen att prata det när jag började skolan. Man kunde inte kommunicera med lärarna, och det var helt förbjudet att prata kurdiska, även på rasterna. Lärarna hade folk som rapporterade vilka som hade pratat kurdiska, men man hittade på olika sätt för att kommunicera. Efter ett halvår hade man lärt sig turkiska, men utanför skolgården och efter skolan pratade vi alltid kurdiska.

Det visade sig att han lärde sig snabbt och hade lätt för sig i skolan...

Vill du läsa hela intervjun kan du ladda ner den här.

 

Petter Svensson

Petter Svensson ansvarar för tjänsterna Karnov Nyheter och Karnov Kommun

Kommentera