EU:s dataskyddsförordning


Författare: Linn Cruz Tiger
Publicerad: 2017-01-23
Ämne: EU, Dataskyddsförordningen, Krönika

EU:s dataskyddsförordning ersätter EU:s dataskyddsdirektiv och personuppgiftslagen i maj 2018 och den nya lagen innebär förändringar som ställer strängare krav på de som behandlar personuppgifter.

Daniel Westman, expert i Dataskyddsutredningen, skriver om hur utvecklingen innebär att dataskyddslagstiftningens praktiska betydelse ökar, både i den privata och i den offentliga sektorn. Utvecklingen skapar efterfrågan på nya typer av dataskyddstjänster som hjälper till att uppfylla lagstiftningen krav, efterfrågan på dataskyddskompetens ökar och nya yrken så som data protection professionals växer fram.

Krönikan avslutas med en checklista till den personuppgiftsansvarige som stöd i förberedelsearbetet inför maj 2018.

Ladda ner Daniels krönika här

LADDA NER DIN ARTIKEL HÄR

 

 

Kommentera