Den konservativa juristen är historia


Författare: Pontus Holmberg
Publicerad: 2017-01-31
Ämne: Krönika

Glöm bilden av den konservativa juristen eller byrån. Den digitala revolutionen har kommit till juristbranschen. Många har säkert hört talas om Fin Tech men nu är det Legal Tech som är aktuellt. Begreppet fångar upp den teknik och innovationsutveckling som sker inom den juridiska branschen och de möjligheter som följer med den.

Vi ser en tydlig trend att juristbyråer börjar hitta nya lösningar för att utveckla sina verksamheter med stöd av ny teknik.

Några byråer har redan börjat utforska den juridiska AI-motorn ROSS som bygger på IBM:s självlärande system Watson. Contract Management är ett annat område där byråer börjar utveckla mer automatiserade lösningar för avtalshantering. Däremot tror jag inte att maskinen kommer ersätta juristen i framtiden.

Är man passiv i denna förändring är det klart att tekniken kan utgöra ett hot. De som förstår att tekniken kan automatisera en del av jobbet kommer skaffa sig konkurrensfördelar.

Hela den juridiska branschen står inför samma utmaningar och möjligheter. Karnov Group har redan idag en betydande roll i juristernas vardag eftersom man tillhandahåller den juridiska information de behöver för att kunna utföra sitt arbete.

För oss är det helt naturligt att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen. Till exempel arbetar vi med ny innovativ teknik för att utveckla vår avtalstjänst, med fokus på automatisering och ökad effektivitet. Vi tittar också på hur juridisk information kan analyseras med större precision, för snabbare och bättre beslut.

Karnov Group ser positivt på de förändringar som kommer. Med omfattande och unikt juridiskt content har de stor kunskap inom innovation och utveckling. Samtidigt kräver framgångsrik utveckling en tät dialog med användare och kunder.

Vi har redan givande samarbeten inom branschen, men jag hoppas att det finns fler som vill och kan utveckla sina verksamheter ytterligare. Kom till oss med era idéer så kan vi tillsammans hitta nya smarta lösningar för morgondagens jurist!

Pontus Holmberg

Pontus Holmberg arbetar som affärsutvecklare på Karnov Group Sverige

Kommentera