Artiklar av: Petter Svensson

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna

2018-03-22

Tuffa förhållanden i utanförskapsområden

Nicklas Andersson är polisområdeschef i Järva sedan 3 år tillbaka. Under Svensk Juriststämma 2018, som anordnas av VJS - Karnov Group, prata[...]
Författare: Petter Svensson
2017-06-16

Nu lanserar vi Skolstödet i Karnov Kommun

Jan Melander är en av Sveriges främsta experter på skoljuridik och juridisk metodik. Han började intressera sig för juridiska frågor kopplad[...]
Författare: Petter Svensson
2017-05-22

Nytt nationellt mål föreslås för funktionsnedsatta

I en nyligen publicerad propositionen konstateras att det alltjämt finns brister gällande jämlikhet i levnadsvillkor och möjligheter till de[...]
Författare: Petter Svensson
2017-05-12

Professor Bertil Bengtsson fyller 91

Idag fyller juridikprofessorn och det f.d. justitierådet Bertil Bengtsson 91 år. Han är en verklig legendar i juristsverige med ett minst sa[...]
Författare: Petter Svensson
2017-05-10

Mer krav i upphandlingar av välfärdstjänster

I mars 2015 tillsatte regeringen Välfärdsutredningen som nu har överlämnat sitt slutbetänkande “Kvalitet i välfärden - bättre upphandling oc[...]
Författare: Petter Svensson
2017-04-24

Stärkt meddelarskydd för ökad insyn

Den 1 juli 2017 träder en ny lag i kraft som ger stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Detta innebär[...]
Författare: Petter Svensson
2017-04-20

Ny förvaltningslag ställer högre krav på myndigheter

Regeringen står i begrepp med att införa en ny förvaltningslag. Man har nyligen överlämnat ett förslag till lagrådet som föreslås träda i kr[...]
Författare: Petter Svensson
« 1 , 2