)

Lexino - Lagen om anställningsskydd

Lexino, las, anställningsskydd

Av Sören Öman

Utgivningsdatum
SKU
10033A

Sören Öman, med bakgrund som hovrättsassessor i Svea hovrätt, är sedan 1996 vice ordförande i Arbetsdomstolen. Han har lång erfarenhet från Regeringskansliet, bl.a. Justitiedepartementet, och olika offentliga utredningar. Han har deltagit i utredningar på arbetsrättens område med början som heltidsarbetande expert i 1992 års parlamentariska arbetsrättskommitté och egna utredningar om bl.a. yttrandefrihet för privatanställda och arbetslöshetsförsäkring. Sören har skrivit ett par böcker om praxis på anställningsskyddets område och flera artiklar och anlitas även återkommande som föredragshållare och som skiljeman i allmänna civilrättsliga och arbetsrättsliga tvister, samt för olika utredningsuppdrag och utlåtanden.

Sören skriver om anställningsskyddslagen i Lexino. Om sitt arbete i Lexino säger Sören följande:

“Jag har inriktat mina rättsanalyser i Lexino till anställningsskyddslagen (LAS) på väsentligheter och koncisa och lättbegripliga sammanfattningar av rättsprinciper som bygger på analys av många rättsfall. Problemet med att skriva en kommentar till just LAS är nämligen att det finns så många rättsfall om t.ex. saklig grund för uppsägning att texten lätt blir så detaljerad att det väsentliga som är viktigt i praktiken inte kommer fram.”

Lexino - Praktikerns Djupa Kommentar klargör det aktuella rättsläget och alla typiska tillämpningsfrågor som den praktiskt verksamme juristen ställs inför. Analyserna baseras på förarbeten, hänvisningar till specifik litteratur samt aktuell praxis som påverkar hur lagrummet tillämpas i praktiken. Analyserna uppdateras löpande.

LÄS MER OM TJÄNSTEN >

Läs mer om Lexino – Djupa lagkommentarer

Andra moduler (55)

Arbetsrätt